ד"ר מרים שוורץ-זיו הינה מרצה בכירה בבית הספר למנהל עסקים של האוניברסיטה העברית, במחלקה למימון. כמו כן, היא עמיתת מחקר ופעילה ב- European Corporate Governance Institute. הייתה עמיתת מחקר במשך שנתיים ב- Harvard, ומרצה ב - Michigan State University. פרסמה מחקרים בכתבי עת מובילים.

בעבר היתה נציגת רשות החברות הממשלתיות בדירקטוריון חברת החשמל, דואר ישראל (הכולל את בנק הדואר), והחברה הממשלתית למדליות. הובילה את הפרטת החברה למדליות, והייתה מעורבת בשלבים הראשונים של הפרטת חברת הדואר, בפיתוח בנק הדואר, ובקידום השינויים המבניים שחלו במשק החשמל.