top of page

יש לכם סטארט -אפ צעיר/ טכנולוגיה שכבר פתחתם ואתם מעוניינים שסטודנטים מהאוניברסיטה העברית יכתבו עבורכם תוכנית עסקית? אני מלמדת בבית הספר למנהל עסקים קורס שבמסגרתו סטודנטים כותבים תוכנית עסקית לסטארט-אפים צעירים/ יזמים שכבר פתחו טכנולוגיה בעלת פוטנציאל עסקי. איך תוכנית עסקית יכולה לסייע לכם? במסגרת כתיבת התוכנית הסטודנטים ידייקו את המוצר שלכם, ימליצו מהו השוק האופטימלי למוצר והאופן בו כדאי לשווק את המוצר, כיצד מומלץ לתמחר את המוצר, ויכינו תחזית פיננסית חמש-שנתית לחברה. כמו כן, הסטודנטים יכינו pitch deck המיועד לצורך גיוס השקעות. מניסיון, הסטודנטים מביאים ערך מוסף.
 

מעניין אתכם? נא מלאו את הפרטים שלכם כאן:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx8a31ZxemQnZcD__TwNEhsnYajI4RSMA9tWax35KqQ3Ci1g/viewform?usp=sf_link. המידע שתפרטו בטופס זה יוצג בפני הסטודנטים. כל קבוצת סטודנטים תבחר עם אלו חברות/ יזמים.ות היא יוצרת קשר על מנת לבחון את האפשרות שהם (הסטודנטים) יכתבו עבור החברה/ יזמ.ית תוכנית עסקית.  מה נדרש מהחברה/ יזמ.ית? לקיים מספר פגישות בזום עם הסטודנטים (חלקן איתי) ולתת לסטודנטים מידע שיש לכם שנדרש לצורך כתיבת תוכנית עסקית. הסטודנטים צפויים ליצור קשר עם החברות/יזמים בכל שנה באוקטובר מיד אחרי החגים.

bottom of page