top of page

 אודות

Headshot Miriam Schwartz-Ziv 2021_b.jpg

ד"ר מרים שוורץ-זיו הינה חוקרת מובילה במימון, המתמחה בחברות ובממשל התאגידי. היא מרצה בכירה בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית, וראש תוכנית תואר הבוגר בבית הספר. הייתה עמיתת מחקר  ב- Harvard ומרצה בכירה  במימון ב – Michigan State University. עמיתת מחקר ב- European Corporate Governance Institute ומפרסמת מחקרים בכתבי עת מובילים. מחקריה עוסקים בבעלי שליטה, משקיעים מוסדיים, הצבעות של בעלי מניות, דירקטוריונים, אספות כלליות, תחרותיות וכיו"ב.

בעבר היתה נציגת רשות החברות במספר דירקטוריונים (לדוגמא, חברת החשמל ודואר ישראל) והיתה מעורבת במספר תהליכי הפרטות. זכתה במגוון פרסים ומלגות ביניהם פרס Abe Gray, מלגת גולדה מאיר, ומענק מהקרן הישראלית למדע. מחקריה סוקרו בעיתונות באופן נרחב, ובכלל זה ב- The Wall Street Journal, Financial Times, New York Times, The Marker, גלובס, ועוד.

bottom of page