top of page

Dr. Miriam Schwartz-Ziv

ד"ר מרים שוורץ-זיו

Headshot Miriam Schwartz-Ziv 2021_b.jpg

ד"ר מרים שוורץ-זיו הינה סגנית דיקן לבינלאומיות בבית הספר למנהל עסקים ומרצה בכירה במימון. הייתה עמיתת מחקר  ב- Harvard, ומרצה בכירה במימון ב – Michigan State University. היא מפרסמת מחקרים בכתבי-עת מובילים וכיום עורכת-שותפה בשלושה כתבי-עת אקדמיים. מחקריה עוסקים בבעלי שליטה, משקיעים מוסדיים, הצבעות של בעלי מניות, דירקטוריונים, אספות כלליות, תחרותיות וכיו"ב.  ד"ר שוורץ-זיו זכתה במגוון מענקי מחקר יוקרתיים, בין השאר מה -European Research Council ומהקרן הישראלית למדע.

 

בעבר הייתה נציגת רשות החברות במספר דירקטוריונים (לרבות חברת החשמל ודואר ישראל) והייתה מעורבת במספר תהליכי הפרטה.  כיום היא מייעצת למחלקת המחקר של בנק ישראל, עמיתת מחקר ב- European Corporate Governance Institute, ודירקטורית ב"העתיד".

bottom of page