top of page

Prof. Miriam Schwartz-Ziv

פרופ' מרים שוורץ-זיו

Headshot Miriam Schwartz-Ziv 2021_b.jpg

פרופ' מרים שוורץ-זיו הינה פרופסור חבר במימון. בנוסף, היא עמיתת מחקר ב- European Corporate Governance Instituteהייתה עמיתת מחקר בתוכנית לממשל תאגידי בבית הספר למשפטים בהרווארד, בבית הספר קנדי למדיניות ציבורית בהרוואד, ומרצה בכירה במימון ב – Michigan State University. היא מפרסמת מחקרים בכתבי-עת מובילים וכיום עורכת-שותפה בשלושה כתבי-עת אקדמיים. מחקריה עוסקים בבעלי שליטה, משקיעים מוסדיים, הצבעות של בעלי מניות, דירקטוריונים, אספות כלליות, תחרותיות וכיו"ב. 

פרופ' שוורץ-זיו זכתה במגוון מענקי מחקר יוקרתיים על סך 1.8 מיליון דולר; המענקים הוענקו בין השאר על ידי ה- European Research Council ומהקרן הישראלית למדע. בעבר הייתה נציגת רשות החברות במספר דירקטוריונים (לרבות חברת החשמל ודואר ישראל) והייתה מעורבת במספר תהליכי הפרטה.  כיום היא מייעצת למחלקת המחקר של בנק ישראל, ודירקטורית וחברה בועדת ההשקעות של "העתיד".

bottom of page